Välkommen till Nordic Juridik

Nordic Juridik är en affärsjuridisk byrå med säte i Göteborg.

Om oss

Nordic Juridik fokuserar på affärsdrivande lösningar till företag i Sverige och Norden. Med positionerad juridik och kunniga medarbetare möjliggör vi fler, tryggare och mer lönsamma affärer. Vi garanterar hög service, kompetent personal och fokus på ert bästa.

Jurist On Call

Jurist On Call är tjänsten där ni anlitar en egen jurist som känner er och er verksamhet. Med ett transparent och förutsägbart pris tillsammans med personlig kontakt har ni alltid garanterad kontroll över pris, leveransinnehåll och tillämpning. Jurist On Call kan beställas i tre olika timpaket, allt efter behov.

Fler tjänster

Företags- och affärsjuridik

Vårt vanligaste arbete inom bolagsrätt benämner vi som Plattformsjuridik. Med detta menar vi företagets förhållande till anställda, leverantörer, kunder, konsulter, ägare samt hyresavtal. Vi ser till att dessa förhållanden avtalsmässigt är anpassade efter era behov, önskemål och krav. För ert företag innebär detta att det blir ordning och reda på samtliga avtal och förpliktelser företaget bör ha för en trygg vardag.

Entreprenörsföretag eller koncernverksamhet, hos oss på Nordic Juridik får ni den hjälp ni behöver. Vi bistår er som klient i det vi kallar för ”det ska hända-, det händer- eller det ska inte hända längre-stadiet”. Infallsvinklarna kan vara många. Det är er specifika situation, behov och önskemål som blir avgörande för vårt arbete.

Tvist

I tvist mellan parter kan det krävas särskild specialist- eller branschkunskap. Nordic Juridik är en affärsjuridisk byrå med mycket goda resultat och omfattande dokumentation inom tvistlösning. För dig med en pågående tvist innebär det att du är i goda händer hos Nordic Juridik. Vi arbetar med tvistlösning av olika slag och olika former. Vi har omfattande och lång dokumenterad erfarenhet av domstolsprocesser och skiljeförfaranden. 

Nordic Juridik innehar även inkassotillstånd. Detta innebär att vi kan bistå dig redan vid utebliven betalning och minska risken för kreditförluster. Vi är din partner från utebliven betalning till löst tvist.

Entreprenadrätt

Nordic Juridik arbetar med många aspekter inom entreprenadrätt, från konsumententreprenad till större kommersiella entreprenader och projekt. Nordic Juridik biträder både beställare och entreprenörer i entreprenadrättsliga frågor. Vi har god och omfattande erfarenhet av planering, upphandling, genomförande och uppföljning av flertalet byggprojekt och entreprenader. Vi biträder därför vid entreprenadrelaterade tvister i domstolar och skiljeförfaranden. Detta innebär att ni som uppdragsgivare till Nordic Juridik, i avtal, har kontroll över era åtaganden genom hela affärsprocessen.

Start-up

Har du funderingar på att starta företag eller precis startat? Det finns många saker att tänka på men vissa är viktigare än andra. Vi på Nordic Juridik har goda kunskaper i att starta upp företag och vad som bör tänkas på. Kontakta oss för en stunds fri rådgivning.

Dataskydd (GDPR)

Ett resultat av digitaliseringen är den omfattande mängd data som plötsligt finns tillgänglig i digitala format. Hantering av data som rör enskilda personer är i vår digitala verklighet är en mycket viktig integritetsskyddsfråga som på senare tid har aktualiserats för de flesta företag och verksamheter. Den 25 maj 2018 trädde nya regler för personuppgiftshantering inom EU i kraft när Dataskyddsförordningen (GDPR) började gälla. 

Reglerna har inneburit stärkt skydd för den personliga integriteten, fler skyldigheter för företag och ökade rättigheter för den enskilde individen. Reglerna innebär strängare påföljder för de som bryter mot reglerna. Företag samt organisationer har behövt göra omfattande insatser för att hantera kraven enligt regelverket. En sådan insats kan exempelvis vara att kartlägga sin hantering och lagring av personuppgifter samt ta fram dokument, rutiner och verktyg för att efterleva de nya reglerna. Nordic Juridik upprättar verksamhetsanpassade dataskyddspolicys så att ert företag har det lagen kräver.

Arbetsrätt

Nordic Juridik ger arbetsrättsligt stöd och råd i frågor som rör anställningsförhållanden. Detta erbjuds till både privat eller offentlig verksamhet. Vanliga frågor inom arbetsrätt omfattar vanligtvis rådgivning gällande lag om anställningsskydd (LAS) och medbestämmandelagen (MBL). Vi stöttar ert företag med rådgivning i samband med exempelvis uppsägningar, företagsförvärv och avsked samt lag om företagshemligheter.

Obestånd

När det inte riktigt gått som man tänkt står vi redo att hjälpa ditt företag på fötter igen. Vi kan bistå med analyser och åtgärdsprogram för att undvika konkurs om behovet skulle finnas. Om du är leverantör till ett företag du misstänker vara på väg att hamna eller redan är på obestånd kan vi bistå med rådgivning för att skydda dina fordringar i avsikt att minska eventuell riskexponering och kreditförluster.

Exportaffärer och transaktioner

Bedriver ni affärer utanför Sveriges gränser? Utmaningarna är många såsom kreditbedömning, kreditgivning, riskavtäckning, avtal, finansiering eller utebliven betalning. Nordic Juridik har mångåriga kunskaper inom området och kan därför skapa bättre förutsättningar för er exportaffär.

Omställningsarbete

Upplever ni ekonomiska problem i ert företag eller är ni på väg att hamna där? Vi på Nordic juridik har god erfarenhet av att hitta kreativa och lönsamma lösningar till företag. Vi har mångårig erfarenhet av omställningar och rekonstruktionsarbete i företagsvärlden. Vi biträder både operativt och juridiskt genom hela eller delar av omställningen.

Ekobrott

Skatteverket är ansvarig myndighet som granskar ekonomisk brottslighet och myndigheten har skyldighet att anmäla vid misstanke om brott. Vi hjälper dig i din situation, bistår med rådgivning samt biträder dig i ditt ärende.

Kontakta oss

Vi finns här för er när ni behöver affärsjuridisk hjälp.